Индия: Income and profits taxes

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Income and profits taxes (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1974 г. до 2013 г. Средната стойност за Индия през този период е 25.85 percent при минимум от 13.87 percent през 1987 г. и максимум от 50.27 percent през 2009 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.