Индия: Inflation

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Inflation (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 7.6 percent при минимум от -7.6 percent през 1976 г. и максимум от 28.6 percent през 1974 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly. The Laspeyres formula is generally used.