Индия: Labor force: percent female

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Labor force: percent female (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1990 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 27.12 percent при минимум от 24.12 percent през 2012 г. и максимум от 29.46 percent през 2005 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Female labor force as a percentage of the total show the extent to which women are active in the labor force. Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period.