Индия: Доходи от природни ресурси

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Доходи от природни ресурси (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1970 г. до 2015 г. Средната стойност за Индия през този период е 2.91 процента при минимум от 0.67 процента през 1970 г. и максимум от 7.52 процента през 2008 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.