Индия: Railway transport of goods

(Мерна единица: metric tons times kilometers; Източник: The World Bank)

Railway transport of goods (metric tons times kilometers): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1980 г. до 2015 г. Средната стойност за Индия през този период е 349366 metric tons times kilometers при минимум от 158474 metric tons times kilometers през 1980 г. и максимум от 681696 metric tons times kilometers през 2015 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.