Индия: Данъци върху стоките и услугите

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Данъци върху стоките и услугите (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1974 г. до 2013 г. Средната стойност за Индия през този период е 33.09 процента при минимум от 21.68 процента през 2010 г. и максимум от 44.07 процента през 1974 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.