Индия: Trade balance, percent of GDP

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Trade balance, percent of GDP (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е -1.83 percent при минимум от -6.72 percent през 2012 г. и максимум от 0.57 percent през 1976 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).