Индия: Unemployment rate

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Unemployment rate (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1991 г. до 2017 г. Средната стойност за Индия през този период е 3.93 percent при минимум от 3.5 percent през 2014 г. и максимум от 4.4 percent през 1997 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.