Индия: Производство на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Производство на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Индия през този период е 370272.58 хил. американски тона при минимум от 127989.21 хил. американски тона през 1980 г. и максимум от 735836 хил. американски тона през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)