Индия: Продажба на автомобили с търговско предназначение

(Мерна единица: автомобила; Източник: Световната банка)

Продажба на автомобили с търговско предназначение (автомобила): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 2005 г. до 2015 г. Средната стойност за Индия през този период е 575678 автомобила при минимум от 333592 автомобила през 2005 г. и максимум от 813589 автомобила през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API