Индия: Износ на електроенергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Износ на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1980 г. до 2012 г. Средната стойност за Индия през този период е 0.13 млрд. киловатчаса при минимум от 0.03 млрд. киловатчаса през 1987 г. и максимум от 0.39 млрд. киловатчаса през 2008 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API