Индия: Цени на бензина

(Мерна единица: щатски долари; Източник: Световната банка)

Цени на бензина (щатски долари): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1991 г. до 2014 г. Средната стойност за Индия през този период е 0.85 щатски долари при минимум от 0.48 щатски долари през 1995 г. и максимум от 1.25 щатски долари през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Fuel prices refer to the pump prices of the most widely sold grade of gasoline. Prices have been converted from the local currency to U.S. dollars.