Индия: Държавни разходи, щатски долари

(Мерна единица: млрд. щатски долари; Източник: Световната банка)

Държавни разходи, щатски долари (млрд. щатски долари): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 55.26 млрд. щатски долари при минимум от 2.46 млрд. щатски долари през 1960 г. и максимум от 263.72 млрд. щатски долари през 2016 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.