Индия: Свобода от корупция

(Мерна единица: точки; Източник: Световната банка)

Свобода от корупция (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1995 г. до 2017 г. Средната стойност за Индия през този период е 29 точки при минимум от 10 точки през 1995 г. и максимум от 44 точки през 2017 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The score for the Freedom of corruption index is derived primarily from Transparency International’s Corruption Perceptions Index. For countries that are not covered in the CPI the freedom from corruption score is determined by using information from internationally recognized and reliable sources. Higher index values denote lower level of corruption.