Индия: Убийства

(Мерна единица: брой убийства на 100 000 души; Източник: Световната банка)

Убийства (брой убийства на 100 000 души): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 2000 г. до 2014 г. Средната стойност за Индия през този период е 3.6 брой убийства на 100 000 души при минимум от 3.2 брой убийства на 100 000 души през 2014 г. и максимум от 4.5 брой убийства на 100 000 души през 2000 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API