Индия: Industry value added

(Мерна единица: billion U.S. dollars; Източник: The World Bank)

Industry value added (billion U.S. dollars): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 146.13 billion U.S. dollars при минимум от 7.97 billion U.S. dollars през 1960 г. и максимум от 587.82 billion U.S. dollars през 2016 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API