Индия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Индия Потребление на втечнени нефтени газове (LPG)

(хиляди барели на ден, Източник: Световната банка)

Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) (хиляди барели на ден): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1986 г. до 2013 г. Средната стойност за Индия през този период е 223.11 хиляди барели на ден при минимум от 45 хиляди барели на ден през 1988 г. и максимум от 531 хиляди барели на ден през 2013 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Индия, Потребление на втечнени нефтени газове (LPG) и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene. The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.