Индия: Производство на втечнени нефтени газове (LPG)

(Мерна единица: хиляди барели на ден; Източник: Световната банка)

Производство на втечнени нефтени газове (LPG) (хиляди барели на ден): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1986 г. до 2012 г. Средната стойност за Индия през този период е 131.31 хиляди барели на ден при минимум от 34.05 хиляди барели на ден през 1987 г. и максимум от 244.52 хиляди барели на ден през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API