Индия: Производство на ядрена енергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Производство на ядрена енергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Индия през този период е 11.72 млрд. киловатчаса при минимум от 2 млрд. киловатчаса през 1982 г. и максимум от 33.23 млрд. киловатчаса през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)