Индия: Политически риск, дългосрочен

(Мерна единица: индексни пункта; Източник: Световната банка)

Политически риск, дългосрочен (индексни пункта): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 2014 г. до 2016 г. Средната стойност за Индия през този период е 3 индексни пункта при минимум от 3 индексни пункта през 2014 г. и максимум от 3 индексни пункта през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Long Term political risk = Political risk related to export transactions with a credit period of more than two years. Political risk covers the risks of foreign exchange shortages, wars, revolutions, natural disasters and arbitrary government actions. Countries are classified into seven categories (from 1-low risk to 7-high risk) reflecting the intensity of political risk.