Индия: Процент Протестанти

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Протестанти (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Индия от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Индия през този период е 1.4 процента при минимум от 1.2 процента през 1960 г. и максимум от 1.5 процента през 2002 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API