Индонезия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Индонезия Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Индонезия от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Индонезия през този период е -0.76 points при минимум от -1.13 points през 2002 г. и максимум от -0.45 points през 2015 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Индонезия, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.