Кирибати: Емисии на въглероден двуокис (CO2)

(Мерна единица: килотона; Източник: Световната банка)

Емисии на въглероден двуокис (CO2) (килотона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Кирибати от 1961 г. до 2014 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 31 килотона при минимум от 7 килотона през 1961 г. и максимум от 70 килотона през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.