Кирибати: Емисии на CO2 на глава от населението

(Мерна единица: метрични тона; Източник: Световната банка)

Емисии на CO2 на глава от населението (метрични тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Кирибати от 1961 г. до 2014 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 0.43 метрични тона при минимум от 0.17 метрични тона през 1961 г. и максимум от 0.74 метрични тона през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.