Кирибати: GDP per unit of energy

(Мерна единица: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Източник: The World Bank)

GDP per unit of energy (GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Кирибати от 1990 г. до 2007 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 16.83 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent при минимум от 12.9 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent през 1990 г. и максимум от 20.31 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent през 2005 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.