Кирибати: Високотехнологичен износ

(Мерна единица: млн. щатски долари; Източник: Световната банка)

Високотехнологичен износ (млн. щатски долари): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Кирибати от 2007 г. до 2013 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 0.23 млн. щатски долари при минимум от 0 млн. щатски долари през 2013 г. и максимум от 0.49 млн. щатски долари през 2009 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.