Кирибати: Internet users

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Internet users (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Кирибати от г. до г. Средната стойност за Кирибати през този период е percent при минимум от percent през г. и максимум от percent през г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
No data for this country

Дефиниция : Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.