Кирибати: Данъци върху международната търговия

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Данъци върху международната търговия (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Кирибати от 2010 г. до 2015 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 9.85 процента при минимум от 1.04 процента през 2015 г. и максимум от 17.39 процента през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Taxes on international trade include import duties, export duties, profits of export or import monopolies, exchange profits, and exchange taxes.