Кирибати: Trade balance, percent of GDP

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Trade balance, percent of GDP (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Кирибати от 1972 г. до 2016 г. Средната стойност за Кирибати през този период е -52.51 percent при минимум от -102.33 percent през 1992 г. и максимум от 45.6 percent през 1974 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).