Кирибати: Women in parliament

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Women in parliament (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Кирибати от 1990 г. до 2016 г. Средната стойност за Кирибати през този период е 5.17 percent при минимум от 0 percent през 1990 г. и максимум от 8.7 percent през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.