Мексико: Current account, percent of GDP

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Current account, percent of GDP (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Мексико от 1979 г. до 2016 г. Средната стойност за Мексико през този период е -1.99 percent при минимум от -6.72 percent през 1992 г. и максимум от 3.94 percent през 1983 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income.