Мексико: Съотношение момичета/момчета в СОУ

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Съотношение момичета/момчета в СОУ (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Мексико от г. до г. Средната стойност за Мексико през този период е процента при минимум от процента през г. и максимум от процента през г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
No data for this country

Дефиниция : Gender parity index for gross enrollment ratio in secondary education is the ratio of girls to boys enrolled at secondary level in public and private schools.