Мексико: Women in parliament

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Women in parliament (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Мексико от 1990 г. до 2016 г. Средната стойност за Мексико през този период е 24.95 percent при минимум от 12 percent през 1990 г. и максимум от 42.4 percent през 2015 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.