Мексико: Процент Католици

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Процент Католици (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Мексико от 1960 г. до 2013 г. Средната стойност за Мексико през този период е 90.7 процента при минимум от 78.5 процента през 2013 г. и максимум от 96.4 процента през 1960 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API