Мексико: Внос на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Внос на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Мексико от 1980 г. до 2014 г. Средната стойност за Мексико през този период е 3248.29 хил. американски тона при минимум от 25 хил. американски тона през 1987 г. и максимум от 8489 хил. американски тона през 2010 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API