Мексико: Парична свобода

(Мерна единица: точки; Източник: Световната банка)

Парична свобода (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Мексико от 1995 г. до 2017 г. Средната стойност за Мексико през този период е 73.18 точки при минимум от 54.1 точки през 1998 г. и максимум от 81.3 точки през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.