Черна гора: Voice and accountability

(Мерна единица: points; Източник: The World Bank)

Voice and accountability (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Черна гора от 2000 г. до 2015 г. Средната стойност за Черна гора през този период е 0.13 points при минимум от -0.65 points през 2000 г. и максимум от 0.27 points през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The index for Voice and Accountability captures perceptions of the extent to which the citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media.