Нова Зеландия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Нова Зеландия Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Нова Зеландия от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Нова Зеландия през този период е 2.34 points при минимум от 2.21 points през 2005 г. и максимум от 2.46 points през 2009 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Нова Зеландия, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.