Норвегия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Норвегия Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Норвегия от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Норвегия през този период е 2.15 points при минимум от 1.88 points през 2008 г. и максимум от 2.32 points през 1998 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Норвегия, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.