Пакистан: Labor force: percent female

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Labor force: percent female (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Пакистан от 1990 г. до 2016 г. Средната стойност за Пакистан през този период е 17.18 percent при минимум от 12.23 percent през 1995 г. и максимум от 22.22 percent през 2016 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Female labor force as a percentage of the total show the extent to which women are active in the labor force. Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period.