Русия: Регистрирани на фондовата борса компании

(Мерна единица: компании; Източник: Световната банка)

Регистрирани на фондовата борса компании (компании): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1993 г. до 2016 г. Средната стойност за Русия през този период е 300 компании при минимум от 21 компании през 2000 г. и максимум от 817 компании през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.