Русия: Равнище на грамотност при мъжете от 15 до 24 години

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Равнище на грамотност при мъжете от 15 до 24 години (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 2002 г. до 2010 г. Средната стойност за Русия през този период е 99.67 процента при минимум от 99.66 процента през 2010 г. и максимум от 99.68 процента през 2002 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Youth (15-24) literacy rate (%). Male is the number of males age 15 to 24 years who can both read and write with understanding a short simple statement on their everyday life, divided by the male population in that age group. Generally, ‘literacy’ also encompasses ‘numeracy’, the ability to make simple arithmetic calculations.