Русия Икономически индикатори
Изберете индикатор

Русия Разходи за НИРД

(процента, Източник: Световната банка)

Разходи за НИРД (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Русия през този период е 1.1 процента при минимум от 0.95 процента през 1998 г. и максимум от 1.29 процента през 2003 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Разходи за НИРД на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Русия, Разходи за НИРД и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: Expenditures for research and development are current and capital expenditures (both public and private) on creative work undertaken systematically to increase knowledge, including knowledge of humanity, culture, and society, and the use of knowledge for new applications. R&D covers basic research, applied research, and experimental development.