Русия: Оборот на фондовата борса

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Оборот на фондовата борса (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 2009 г. до 2016 г. Средната стойност за Русия през този период е 44.98 процента при минимум от 25.73 процента през 2016 г. и максимум от 70.73 процента през 2011 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.