Русия: Съотношение ученици/учители в началните училища

(Мерна единица: брой ученици на един учител; Източник: Световната банка)

Съотношение ученици/учители в началните училища (брой ученици на един учител): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1981 г. до 2014 г. Средната стойност за Русия през този период е 19.83 брой ученици на един учител при минимум от 16.63 брой ученици на един учител през 2003 г. и максимум от 27.95 брой ученици на един учител през 1981 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.