Русия: Потребление на въглища

(Мерна единица: хил. американски тона; Източник: Световната банка)

Потребление на въглища (хил. американски тона): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1992 г. до 2014 г. Средната стойност за Русия през този период е 251645.17 хил. американски тона при минимум от 224904 хил. американски тона през 2009 г. и максимум от 348903 хил. американски тона през 1992 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.