Русия: Потребление на електроенергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Потребление на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1992 г. до 2014 г. Средната стойност за Русия през този период е 782.91 млрд. киловатчаса при минимум от 675 млрд. киловатчаса през 1998 г. и максимум от 890.94 млрд. киловатчаса през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses. Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.