Русия: Производство на електроенергия

(Мерна единица: млрд. киловатчаса; Източник: Световната банка)

Производство на електроенергия (млрд. киловатчаса): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1992 г. до 2014 г. Средната стойност за Русия през този период е 898.53 млрд. киловатчаса при минимум от 786 млрд. киловатчаса през 1998 г. и максимум от 1012.3 млрд. киловатчаса през 2012 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)