Русия: Бизнес свобода

(Мерна единица: точки; Източник: Световната банка)

Бизнес свобода (точки): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 1995 г. до 2017 г. Средната стойност за Русия през този период е 61 точки при минимум от 51 точки през 2011 г. и максимум от 85 точки през 1995 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : The Business freedom index is based on 10 indicators, using data from the World Bank’s Doing Business study: Starting a business-procedures (number), time (days), cost (% of income per capita), and minimum capital (% of income per capita); Obtaining a license—procedures (number), time (days), and cost (% of income per capita); Closing a business—time (years), cost (% of estate), and recovery rate (cents on the dollar).