Русия: Обири

(Мерна единица: брой обири на 100 000 души; Източник: Световната банка)

Обири (брой обири на 100 000 души): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Русия от 2004 г. до 2014 г. Средната стойност за Русия през този период е 144 брой обири на 100 000 души при минимум от 54 брой обири на 100 000 души през 2014 г. и максимум от 249 брой обири на 100 000 души през 2006 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API